Vi tager prisen ... igen

Det er ikke uden stolthed vi igen modtager erhvervsprisen "Succesvirksomhed 2020"!

Erhvervsprisen, der er indstiftet af Spar Nord og BDO, skal anerkende de danske virksomheder med 10-999 ansatte. De virksomheder, som ikke helt får den opmærksomhed, de fortjener, til trods for at netop de sikrer fremgang i den lokale og nationale økonomi.

Succesvirksomhederne skal opfylde en række kriterier for at komme i betragtning til prisen. Vores udvælgelse baserer sig på antal ansatte og tre centrale nøgletal: Resultat før skat, egenkapital og soliditet.

En succesvirksomhed skal som minimum kunne præsentere:

  • Vækst i deres resultat før skat de seneste fem år
  • Soliditetsgrad over 15 % i det seneste regnskabsår
  • Vækst i soliditeten målt over de seneste fem år
  • Evnen til at skabe resultater med det givne kapitalgrundlag.

kilde: succecvirksomhed.dk

Prisen er kun i ganske få tilfælde tildelt den samme virksomhed to år i træk, fortæller Spar Nord direktør John Refsgaard, der overrakte prisen til KS Gruppens direktør, Claus Svensk Jessen og bestyrelsesformand, Jens Uggerhøj, der modtog prisen på vegne af hele medarbejdergruppen, som, udtaler Claus Svensk Jessen: "har en stor del af æren for det flotte resultat”. 

Tilbage til oversigten